RSS

SOŇKY HABARLAR

1 Dek

Türkmenistanyň Adalatçysynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Gruziýa iş sapary

2023-nji ýylyň 29–30-njy noýabrynda Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliniň ýolbaçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Gruziýa iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde, Türkmenistan Adalatçysy Ýazdursun Gurbannazarowa bilen Gruziýanyň Halk goragçy edarasynyň (Ombudsmen) ýolbaşçysy Lewan Ioseliani arasynda ikiçäk duşuşygy gurnaldy. Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde tejribe alyşmak, şeýle hem milli hukuk goraýjy edaranyň netijeliligini ýokarlandyrmak mümkinçiliklerine...

DOWAMY
30 Noý

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň MK-NYŇ Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasaryny kabul etdi

2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň altynjy mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza we Arkadagymyza Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň hem-de Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li...

DOWAMY
30 Noý

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

2023-nji ýylyň 28–29-njy noýabry aralygynda Tbilisi şäherinde Gruziýanyň hökümeti bilen Aziýa ösüş banky (ADB) bilelikde gurnamagynda «Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň çäklerinde energetika ugry boýunça maýa goýum forumyna Türkmenistanyň Energetika ministriniň orunbasary S.Saparowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýet gatnaşdy. Mejlisiň gün tertibine täze energiýa taslamalary, sebitiň hödürleýän maýa goýum mümkinçiliklerini görkezmek, energiýa netijelili...

DOWAMY
29 Noý

Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow, HHR-nyň wekiliýetine bolsa, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň orunbasary, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy Din Sýuesýan ýolbaşçylyk etdi. Hökümetara komitetiň ýolbaşç...

DOWAMY
29 Noý

Türkmenistan we Hytaý ählitaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlyga gönükdirilen ugruny tassyklaýar

2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň, Aşgabada iş sapary bilen gelen, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň Hemişelik komitetiniň agzasy Din Sýuesýan bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda R.Meredow hemmetaraplaýyn strategiki hyzmatdaşlygyň çäklerinde türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ugurlaryň giň toplumy bo...

DOWAMY
29 Noý

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowy kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyza, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň mähirli salamyny...

DOWAMY
29 Noý

Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumynyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumy geçirildi. Foruma iki ýurduň döwlet edaralarynyň we işewür toparlarynyň, şol sanda nebitgaz, dokma we azyk senagaty, oba hojalygy, gurluşyk hem-de gurluşyk harytlarynyň önümçiligi, derman senagaty, ulag-logistika, maglumat tehnologiýalary we beýleki pudaklarda ýöriteleşen kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar. Forumyň açylyş dabarasynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary B.Atdaýew we Azerba...

DOWAMY